Styrelse

Styrelse

Sandbergska Competens och Sandbergska Campus styrelse består idag av följande personer;

Helen Spåls, Ordförande

Sussie Lindfors, Ledamot

Charles Winell, Suppleant

Andreas Thyseng, Suppleant

Styrelsens uppdrag på Sandbergska skolan

Det åligger bolagets styrelse att ansvara för att

  • tillsätta VD och Rektor och tilldela arbetsuppgifter och ansvar
  • skapa en stabil och god ekonomi
  • investera långsiktigt
  • säkerställa långsiktighet i lokal- och avtalsfrågor
  • stärka varumärket i Upplands Väsby kommun
  • bidra till att skapa en trygg skola för elever och personal
  • fastställa verksamhetsmål och strategi
  • säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelse skall besitta de kompetenser som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

 

Share

Logga in

Besökare online

Vi har 22 besökare och inga medlemmar online